شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

سعيد-114

+ قضا شدن نماز آيت الله نخودكي مرحوم حاج شيخ حسنعلي اصفهاني (معروف به نخودكي) در وصيت خود به فرزندش مي گويد: اگر آدمي چهل روز به رياضت و عبادت بي ارزش بپردازد ولي يك بار نماز صبح از او فوت شود، نتيجه آن چهل روز عبادت بي ارزش و هباء منصورا (نابود) خواهد شد. فرزندم بدان كه در تمام عمرم تنها يك بار نماز صبحم قضا شد، پسر بچه اي داشتم كه شب آن روز فوت شد. سحر گاه در عالم رويا به من گفتند كه كه اين مصيبت
سعيد-114
به علت فوت آن نماز صبح به تو وارد آمد. اكنون اگر يك شب، نماز شبي از من فوت شود، صبح آن شب انتظار بلايي را مي كشم كه به من نازل شود. هرکه دراين بزم مقرب تراست جام بلا بيشترش ميدهند سپس حاج شيخ حسنعلي مي افزايد: «پسرم تو را سفارش مي كنم كه نمازت را اول وقت بخوان و از نماز شب تا آن جا كه مي تواني غفلت نكن.»
سلام ، مطلب بجاي بود .ممنون
ساعت دماسنج
سعيد-114
0 امتیاز
0 برگزیده
754 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top