امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم ، آب را جیره بندی کرده ایم ، نان را جیره بندی کرده ایم ... عطش همه را هلاک کرده ، همه را جز شهدا که حالا کنارهم در انتهای کانال خوابیده اند .
دیگر شهدا تشنه نیستند . فدای لب تشنه ات ای پسر فاطمه .
« قسمتی از دست نوشته یکی از شهدای گردان حنظله لشکر 27 در کانال سوم فکه »برچسب ها : شهدا  , ‏عطش  , محاصره  , کانال  , تشنه  ,